×

Garantivilkår

Garantivilkår
på døre

Garanti Danmark 
Business to Business

Garantivilkår på døre
Ud over 1 års reklamationsret giver Safco International
A/S, en garanti i Danmark kun, på nedenfor nævnte
produkter


Garantien omfatter

 • Råd skader i produktets trædele
 • Kondens mellem 2-lags glas
 • Formstabilitet døre
 • Produktets funktion, inklusiv beslag
 • Garanti perioden regnes fra Safco´s
  leveringsdato. 


Garanti bortfalder

 • Såfremt produktet ikke opbevares, monteres,
  bruges samt vedligeholdes iht. Safco´s og/eller
  leverandørs data-, monterings- og
  vedligeholdelses anvisninger
 • For produkter der bliver belastet af ydre
  påvirkninger såsom: andre bygningsdele,
  herunder diverse skumtyper, samt eksterne
  varme-, fugt-, kemiske- og klimapåvirkninger
  m.m.
 • For farver NCS S 6500 eller mørkere, hvad angår
  farvens lysbestandighed samt skader som kan
  opstå grundet øget varmeabsorbering, herunder
  formstabilitet.
 • For sliddele indenfor beslag (hængsler, låse,
  lukketøj mv.) og tætningslister, som må udskiftes
  med baggrund i almindelig slidtage
 • For kondens på udvendig og indvendig side af
  glas
 • På termiske sprængninger i glas
 • På mærkedannelser i glas
 • For vand der presses ind ved dørtrin på
  indadgående yderdøre
 • For knastgennemtrækning af overflade
  behandling, med mindre andet er angivet
 • For produkter der er leveret som ubehandlede
 • For produkter, som er bearbejdet efter levering

Afstandsbedømmelse

Produkter skal bedømmes i normalt dagslys, uden direkte
sol- eller kunstigt lys

 • Overflade finish – afstand 2 meter
 • Glas – afstand 2 meter

Formstabilitet døre

 • Tilladt krumning af dørblade er op til 2 mm pr.
  lbm. for de første 2 år efter levering, og derefter
  op til 2,5 mm pr. lbm.
 • Tilladt difference mellem dørblads diagonal mål
  er op til 1 mm pr. lbm.
 • Målings metode downloades på www.safco.dk

  Bemærk
 • For indvendige døre uden klimaskærm, er tilladt
  temperatur forskel mellem adskilte rum op til +/-
  3 grader.
 • Produkter i farvekode NCS S 6500 eller mørkere skal
  afskærmes for direkte sollys, da der ikke kan
  reklameres eller gives garanti for skader opstået
  grundet øget varmeabsorbering.

Garanti forpligtigelse

Garantien indebærer, at Safco udbedre fejl iht.
ovennævnte garanti dækning.
Fejlen kan afhjælpes gennem enten reparation eller
ombytning af den fejlbehæftede komponent.
Garantien dækker ikke omkostninger for andet end selve
produktet Safco har leveret, og derfor ikke for andre
produkter eller tilslutninger.
Safco afgør om garanti fejl skal udbedres gennem
reparation eller ombytning.


Modtagelseskontrol og fragtskader
For at behandle evt. fragtskader, skal modtagelseskontrol
foretages af modtageren, og evt. fragtskader skal påføres
fragtbrevet inden kvittering af forsendelsen, og anmeldes
umiddelbart herefter til købsstedet med kopi af
fragtbrevet.


Garanti – Danmark 

Garanti iht. ovennævnte konditioner

Inderdøre/træ

 • 5 års garanti på formstabilitet
 • 5 års garanti på funktion og beslag

Karme/træ

 • 5 års garanti på funktion og beslag

Yderdøre, malede

 • 5 års garanti mod råd
 • 5 års garanti på glas
 • 8 års garanti på formstabilitet
 • 5 års garanti på funktion og beslag
Kontakt

Kontakt os allerede i dag

Copyrigt 2021 Safco International A/S, CVR 56381813